T-6000 PRINTRONIX Индустриски баркод печатар

• Ѕвезден квалитет на печатење и осветлување,со брзина при печатење од 14 инчи во секунда
• Зголемена продуктивност при секое поместување како директен резултат на
ARM Cortex-A9 процесор,побрза обработка на податоци и печатење на баркодови
• Лесно користење со интерактивниот екран кој го намалува периодот за обука за употреба на истиот печатар

Стандардна опрема која доаѓа со печатарот:кабел за електрична енергија, 512MB RAM, 128MB Flash, Ethernet, Serial и USB порт како стандард,програмски јазици PGL, ZGL, TGL, STGL, IGL, DGL, MGL и IER520, Емулатори, XML, PJL, и прирачник за употреба.

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА