CITIZEN CL-S400DT

Моќен директно термален печатар за тикети и етикети со широк формат
Процесира до 81,2цм долги и 11,5цм широки медиуми
Брзина на печатење:150мм/сек при 8 точки/mm (203 dpi)
Добра ергономија благодарејќи на Hi-Open механизам и LC дисплеј
Метално куќиште со ENERGY STAR напојувач за електрична енергија

Price:
Sales price: 28578,90 ден

Незабелижливото куќиштее составено од високо квалитетна конструкција њо димензии
206 x 149 x150 mm.Целосно составен од метал,механизмите се за индустриски услови.
Согласно Hi-Lift механизмот и интегриран контролен панел и дисплеј,ракувањето е лесно.
Конфигурацијата е исто така лесна:конектирјате го печатарот преку RS232,
USB, Ethernet или паралелен интерфејс и крос емулацијата автоматски кје ги идентифицира
ZPL и Datamax сигналите.

 
ИЗВЕДБА ЦЕНА ВО ДЕНАРИ СО ВКАЛКУЛИРАНО ДДВ ОД 5%
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), ZPLII, Datamax, USB, RS232 (cit400dt - 1000835) 28.579 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), RSF, ZPLII, Datamax, USB, RS232, Ethernet (cit400dte - 1000835E) 33.013 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), cutter, RSF, ZPLII, Datamax, USB, RS232, Ethernet(cit400dtec - 1000835EC) 45.895 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), peeler, RSF, ZPLII, Datamax, USB, RS232, Ethernet(cit400dtepl - 1000835EP) 45.114 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (cit400dtp - 1000835PAR) 29.490 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), cutter, RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (cit400dtpc - 1000835PARC) 42.445 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), peeler, RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (cit400dtppl - 1000835PARP) 41.664 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), cutter, RSF, ZPLII, Datamax, USB, RS232 (cit400dtuc - 1000835C) 41.468 ДЕНАРИ 
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), peeler, RSF, ZPLII, Datamax, USB, RS232 (cit400dtupl - 1000835P) 40.687 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (Wi-Fi) (cit400dtwl - 1000835W) 48.043 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), cutter, RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (Wi-Fi)(cit400dtwlc - 1000835WC) 60.933 ДЕНАРИ
Citizen CL-S400DT, 8 dots/mm (203 dpi), peeler, RSF, ZPLII, Datamax, multi-IF (Wi-Fi)(cit400dtwlpl - 1000835WP) 60.152 ДЕНАРИ

 

 

 

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА