Results 1 - 29 of 29

Стандард WAX рибони

Стандард WAX рибона Ширина :110 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 5876,40 ден
Стандард WAX рибона Ширина :110 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8807,52 ден
Стандард WAX рибона Ширина :110 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11752,80 ден
Стандард WAX рибона Ширина :110 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6995,04 ден
Стандард WAX рибона Ширина :130 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10407,60 ден
Стандард WAX рибона Ширина :130 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6938,40 ден
Стандард WAX рибона Ширина :154 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10440,00 ден
Стандард WAX рибона Ширина :154 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8212,80 ден
Стандард WAX рибона Ширина :165 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Call for price
Стандард WAX рибона Ширина :165 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во...
Sales price: 8800,44 ден
Стандард WAX рибона Ширина :170 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 9062,40 ден
Стандард WAX рибона Ширина :220 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11738,64 ден
Стандард WAX рибона Ширина :58 мм Должина:90 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6003,84 ден
Стандард WAX рибона Ширина :60 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7589,76 ден
Стандард WAX рибона Ширина :60 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6428,64 ден
Стандард WAX рибона Ширина :60 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 9628,80 ден
Стандард WAX рибона Ширина :64 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6839,28 ден
Стандард WAX рибона Ширина :76 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 4078,08 ден
Стандард WAX рибона Ширина :76 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 12177,60 ден
Стандард WAX рибона Ширина :76 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8113,68 ден
Стандард WAX рибона Ширина :76 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 4842,72 ден
Стандард WAX рибона Ширина :83 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 5267,52 ден
Стандард WAX рибона Ширина :83 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8892,48 ден
Стандард WAX рибона Ширина :83 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 13310,40 ден
Стандард WAX рибона Ширина :83 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во...
Sales price: 8850,00 ден
Стандард WAX рибона Ширина :90 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 9628,80 ден
Стандард WAX рибона Ширина :90 мм Должина:1100 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 5267,52 ден
Стандард WAX рибона Ширина :90 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7207,44 ден
Стандард WAX рибона Ширина :90 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 9600,48 ден


•  Обезбедува одличен квалитет на печатење

• Погодни за стандардни апликации за означување